Nowe boisko w Starym Kraszewie oddane do użytkowania

Nowe boisko w Starym Kraszewie oddane do użytkowania, fot: klembow.pl

Przedmiotem inwestycji była budowa boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią, zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie, na działce będącej własnością Gminy Klembów.

Wymiary boiska do gry w piłkę nożną wynoszą 30m x 62m, a sama arena boiska 56,00m x 26,00m. Dookoła boiska wykonano ogrodzenie o wysokości 4m wzdłuż dłuższych krawędzi oraz 6m wzdłuż krótszych krawędzi boiska, pełniące funkcję piłkochwytów. Konstrukcja nawierzchni: warstwa odsączająca, warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (15 cm i 5 cm), warstwa miału kamiennego oraz nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. 60mm wypełniona mieszanką piasku kwarcowego i EPDM. Dodoatkowo boisko posiada sztuczne oświetlenie.

Wykonawcą była firma Complexe Sportif Grażyna Kowalska, ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz. Wartość inwestycji: 481 862,59 zł.

„Budowa boiska do gry w piłkę nożną w Starym Kraszewie” dofinansowana jest przez Województwo Mazowieckie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020. Kwota dofinansowania: 70 tysięcy złotych.