Zmarł Paweł Rozbicki

W poniedziałek 21 grudnia zmarł Paweł Rozbicki, dyrektor i założyciel Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wołominie, wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Wołomina”, radny Rady Miejskiej w Wołominie w kadencji 2018-2023.

Paweł Rozbicki był radnym Rady Miejskiej w Wołominie w kadencji 2018-2023, 1998-2002 oraz przewodniczącym w latach 2000-2002.

W związku ze śmiercią Pawła Rozbickiego, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan ogłosiła na terenie Gminy Wołomin żałobę w dniu 23 grudnia 2020 roku.

Pogrzeb odbędzie się 24 grudnia o godzinie 11.00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ulicy Kurkowej w Wołominie. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną msza oraz pogrzeb będą transmitowane online na profilu Facebookowym Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wołominie LINK.

Zamieszczamy utwór w wykonaniu Pawła Rozbickiego, zarejestrowany 15 września 2020 r. w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich.