Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 3 podczas modernizacji budynku

2015
Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 3 podczas modernizacji budynku, fot: UM Zielonka

Miasto Zielonka pozyskało środki z Unii Europejskiej na realizację działań w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka. W związku z planowanym przeprowadzeniem modernizacji budynku, konieczna jest czasowa zmiana miejsca pracy szkoły na czas prac remontowych.

Pozyskane środki to 1,1 mln zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Szacowana wartość całej inwestycji to ok. 2,7 mln zł. Przedsięwzięcie obejmuje: ocieplenie obiektu: ścian i dachu; wymianę okien i drzwi zewnętrznych; wymianę oświetlenia na energooszczędne; przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła/pieca).

Projekt przewiduje także budowę i przebudowę systemów wentylacji wraz z rekuperacją; zastosowanie automatyki pogodowej lub zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku; instalację OZE wykorzystywaną w modernizowanym energetycznie budynku (paneli fotowoltaicznych); wymianę instalacji c.o. wraz z instalacją termostatów.

Zakres prac jest bardzo szeroki, a jego efektem będzie olbrzymia zmiana wyglądu i przede wszystkim funkcjonalności budynku. Można w tym przypadku pokusić się o stwierdzenie, że budynek szkoły po modernizacji będzie „jak nowy”.

Tak obszerny zakres prac do wykonania uniemożliwi prowadzenie zajęć szkolnych w budynku. Dlatego na czas modernizacji konieczne jest przeniesienie nauczania z budynku SP3 do innych placówek oświatowych w mieście.

W roku szkolnym 2017/2018, w Szkole Podstawowej nr 3 w Zielonce, nauka prowadzona będzie w 23 oddziałach.

Trwaj analizy i dyskusje w gronie władz samorządowych, dyrektorów, nauczycieli i rodziców jak rozwiązać sprawę zastępczej lokalizacji nauczania. Rozważane są np. warianty polegające na czasowej (od 1 września 2017 roku do zakończenia remontu) nauce klasy IV-VII w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Łukasińskiego, a klas 0-III w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Staszica oraz inne. Taki podział pozwoliłby na organizację nauki w szkołach w systemie dwuzmianowym, ale bez konieczności prowadzenia zajęć do późnych godzin popołudniowych. Trwają dalsze konsultacje w sprawie.

W tej chwili przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu, który wyłoni firmę realizującą prace. Po rozstrzygnięciu przetargu możliwe będzie podanie dokładnej daty rozpoczęcia i planowanej daty zakończenia prac.

Bieżące informacje dot. planowanej modernizacji będą zamieszczane na stronie www.zielonka.pl

Źródło: UM Zielonka

 

Komentarze