Ostrzeżenie o złej jakości powietrza dla województwa mazowieckiego

Zanieczyszczenie powietrza, fot: fotolia.com

Obszar ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu PM2,5 i PM10 obejmuje całe województwo mazowieckie.

W związku z wystąpieniem poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) informujemy , że doszło do przekroczenia: wartości 60 µg/m^3 dla pyłu zawieszonego PM2,5 i 80µg/m^3 dla pyłu zawieszonego PM10 liczonej jako 8-godzinna średnia krocząca z pomiaru pyłu w godzinach 6-22 na dwóch stacjach pomiarowych jakości powietrza. Legionowo-Zegrzyńska oraz Żyrardów-Roosevelta o godz. 21.

Obszar ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu PM2,5 i PM10 obejmuje całe województwo mazowieckie. Przewidywany czas trwania ostrzeżenia – do końca dnia 12 grudnia.

Aktualną jakość powietrza można sprawdzać na stronie głównej portalu WWL24, gdzie umieściliśmy wskaźnik stanu zanieczyszczenia powietrza w Wołominie. Aktualizowane na bieżąco dane pochodzą z sensora zainstalowanego przez Zakład Energetyki Cieplnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Piłsudskiego w Wołominie.

Wskaźnik sensora Airly na stronie portalu WWL24

źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki