Szkolenie dla sprzedawców alkoholu po badaniu mystery shopping

Szkolenie dla sprzedawców alkoholu po badaniu mystery shopping

Niedawno informowaliśmy Państwa o wizycie tajemniczego klienta w mareckich punktach sprzedających alkohol.

Były to osoby, które niedawno ukończyły18 lat. Chciały one kupić alkohol, ale ich wygląd budził uzasadnione wątpliwości co do pełnoletności. W kilkudniowym odstępie, w każdym ze sklepów, pojawiły się dwie różne osoby – jedna próbowała kupić piwo, a druga wódkę. W 48 punktach sprzedawcy wykazali się czujnością i poprosili o dowód przy próbie zakupu piwa (lub innego dostępnego alkoholu), natomiast przy kupnie wódki (lub innego dostępnego alkoholu) prawidłowo zachowało się 54 sprzedawców. W 40 punktach, w obu próbach zakupu alkoholu, sprzedawcy nie wykazali się czujnością i nie zapytali się „tajemniczego klienta” o okazanie dokumentu tożsamości.

– Jednym z celów naszego projektu była diagnoza rzeczywistej dostępności alkoholu poniżej 18 roku życia. Choć wyniki nie są rewelacyjne, to w porównaniu z poprzednim badaniem nastąpiła spora poprawa. W większej liczbie sklepów sprzedawcy są wrażliwi na to, komu sprzedają alkohol – mówi Ewa Motyczyńska, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Celem obecnego badania nie było karanie finansowe przedsiębiorców sprzedających alkohol osobom, które mogły wyglądać na niepełnoletnie.

Chcieliśmy uwrażliwić sprzedawców na ten problem. Mało z nich wie, że mogą nawet ponieść odpowiedzialność karną, jeśli młodociany popełni przestępstwo pod wpływem alkoholu kupionego w ich placówce. Policja jest w stanie ustalić miejsce sprzedaży oraz osobę, która to zrobiła. Wówczas problemy właściciela sklepu i sprzedającego mogą być dużo większe niż kary finansowe – podkreśla Ewa Motyczyńska.

Z badania tajemniczego klienta wynika, że odsetek sprzedawców, którzy częściej wykazywali się brakiem czujności jest wyższy wśród mężczyzn niż kobiet. Sprzedawcy wykazują większą czujność przy próbie zakupu napojów o wyższej zawartości alkoholu.

Aby wyniki badania nie miały jedynie statystycznego charakteru, sprzedawcy zostali zaproszeni na szkolenie do urzędu miasta. Podczas spotkania, które odbyło się w ubiegłym miesiącu, wzbogacili się o wiedzę na temat konsekwencji prawnych i społecznych związanych ze sprzedażą alkoholu nieletnim.

Wykonawcą badania oraz szkolenia było Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, które realizowało zadanie na zlecenie Urzędu Miasta Marki.

źródło: marki.pl