Ostrzeżenie pierwszego stopnia o mgłach

Szadź mróz zima, mgła, fot: pixabay.com

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o mgłach intensywnie osadzających szadź.

Miejscami prognozowana jest mgła intensywnie osadzająca szadź i utrzymująca się powyżej 8 godzin. Widzialność w zasięgu mgły do 100m do 200m.

Ostrzeżenie dotyczy całego województwa mazowieckiego i obowiązuje do 21 lutego do godziny 10.00.