Podsumowanie debaty społecznej w Ząbkach

Policja, fot: fotolia.com

W ubiegły wtorek w Ząbkach odbyła się debata społeczna pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” . Jej uczestnicy mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat działania Policji oraz poruszyć nurtujące ich problemy. Uzyskane informacje oraz uwagi będą pomocne w wypracowaniu metod eliminowania zgłoszonych zagrożeń. Przyczynią się również w dalszym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w mieście.

11 października 2022 r. w Urzędzie Miasta w Ząbkach odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców. W zainicjowanym przez Policję spotkaniu wzięły udział władze lokalne Pani Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki, Arkadiusz Powierża Zastępca Burmistrza oraz Radni Miasta. Na spotkanie zaproszeni byli także mieszkańcy miasta.

Reklama

Komendant Komisariatu Policji w Ząbkach podinsp. Marcin Pałyska omówił zagrożenia oraz miejsca zagrożone na terenie miasta. Ponadto odniósł się do wniosków mieszkańców zgłoszonych podczas ubiegłorocznej debaty społecznej. Główna część debaty należała do uczestnicków. Mieszkańcy mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat działania Policji oraz poruszyć nurtujące ich problemy .

Poczucie bezpieczeństwa to jeden z głównych czynników wpływających, na jakość życia obywateli. Dlatego współpraca Policji ze społeczeństwem jest ważnym elementem, by żyło się lepiej.