Ponad 227 mln zł dla województwa mazowieckiego

Ponad 227 mln zł dla województwa mazowieckiego

Jeszcze więcej pieniędzy na rozwój naszego regionu. Rząd rozstrzygnął kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego trafi kolejna transza środków z 13,5 mld zł.

Dzięki wsparciu będzie można zrealizować planowane inwestycje m.in. poprawy infrastruktury drogowej, oświatowej, przeciwpożarowej, ochrony zdrowia. Dzięki 493 367 512,86 zł przyznanych w ramach pierwszego rozstrzygnięcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w naszym województwie udało się już wesprzeć realizację zadań dotyczących poprawy: systemów oczyszczania ścieków, infrastruktury oświatowej, sieci wodociągowej, obiektów sportowych.

Zrównoważony rozwój – RFIL dla małych gmin i dużych miast w całej Polsce
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania.

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 13 mld złotych:
– 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce
– 4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu w grudniu 2020 roku
– 1,65 mld zł – środki przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach drugiego konkursu – przyznane właśnie teraz
– 1 mld zł – skierowany do gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.)

Jakie działania zostaną zrealizowane w naszym regionie?
Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysokości 227 199 064,56, przyznany w II konkursie RFIL, pozwoli zrealizować ważne lokalne inwestycje. Dzięki rządowym środkom można będzie podjąć realizację inwestycji. Wśród nich są:

GMINA/POWIAT
OPIS INWESTYCJI KWOTA WNIOSKOWANA SZACOWANY KOSZT REKOMENDACJA KOMISJI
Kobyłka budowa ulicy Nowoprojektowanej 3 000 000 16 000 000 1 000 000
Marki budowa trzech ulic (Projektowanej 1, 2, 3) o długościach: 364 m, 62 m, 101 m. wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem 5 410 916,19 5 410 916,19 1 000 000
Ząbki budowa hali sportowej przy SP 2 wraz z infrastrukturą (droga, chodnik, miejsca postojowe 8 000 000 8 000 000 1 000 000
Ząbki kompleksowa budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej 24 000 000 24 000 000 3 500 000
Powiat
przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Cegielnia 3 312 543 3 312 543 1 000 000
Powiat
rozbudowa kompleksu Zespołu Szkół w Zielonce, w tym budowa poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz budynków A, B, C, D 22 600 000 22 600 000 4 000 000