Ponad 38 mln zł na mazowieckie drogi lokalne

Ponad 38 mln zł na mazowieckie drogi lokalne, fot: Michał Słaby, mazovia.pl

Przebudowa drogi gminnej Strachówka-Zofinin, oraz budowa ulicy Przytorowej w Ostrówku – to tylko niektóre inwestycje drogowe, które zrealizują mazowieckie gminy, dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To w sumie ponad 38 mln zł.

– Inwestycje drogowe należą do bardzo kosztownych, dlatego samorządy chętnie aplikują o dodatkowe środki na ten cel. Nie inaczej było w przypadku tego naboru. Świadczy o tym ogromne zainteresowanie beneficjentów. Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 167 wniosków opiewających na kwotę ponad 165 mln zł. To czterokrotność kwoty, jaką mogliśmy przeznaczyć w ramach tego konkursu – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W ramach konkursu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” powiaty, gminy lub ich związki mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 3 mln zł. Środki pochodzą z PROW 2014-2020.

– To kolejne środki unijne w ramach PROW, które trafiają do mazowieckich beneficjentów. Cieszę się, ponieważ są to inwestycje ważne i oczekiwane przez mieszkańców. Jestem przekonana, że lepsza jakość dróg przełoży się na bezpieczeństwo naszych mieszkańców – dodaje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Rafał Mathiak, wójt Gminy Klembów:

Gmina Klembów otrzymała dofinansowanie na budowę ulicy Przytorowej w Ostrówku blisko 900 tys. zł. Gmina Strachówka 276 tys. na przebudowę drogi gminnej Strachówka –  Zofinin.