Postęp prac przy miejskich inwestycjach drogowych w Zielonce

Ulica Kilińskiego w Zielonce, fot: zielonka.pl

Systematycznie postępują prace przy budowach miejskich dróg i ciągów pieszo-rowerowych w Zielonce. Zdecydowana większość inwestycji realizowana jest zgodnie z założonymi harmonogramami robót.

ulica Waryńskiego
Obecnie trwa tutaj budowa nowej kanalizacji. Zakończyły się już prace w rejonie skrzyżowania ulic Waryńskiego i Bankowej, kolejne realizowane są w kierunku ulicy Brzozy-Brzeziny. Etap budowy drogi w ulicy Waryńskiego rozpocznie się po zakończeniu prac kanalizacyjnych.

ulice Kilińskiego i Leśna
Budowa ciągu pieszo-rowerowego dobiega końca. Wykonawca realizuje niewielkie poprawki, zgodnie z uwagami. Oznakowanie poziome już jest wykonane. Pozostał jeszcze etap uporządkowania terenu, montaż pionowych elementów organizacji ruchu drogowego i odbiory.

ulica Bankowa
Trwają prace związane z przebudową kolizji z instalacjami podziemnymi. Kończą się roboty przy przebudowie infrastruktury wodociągowej. Równolegle trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Wykonywane są studnie do wpustów ulicznych oraz kanał deszczowy, na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Wrzosowej. Kolejnym etapem będzie budowa kanału deszczowego na dwóch odcinkach: od ul. Wrzosowej do ul. Paderewskiego oraz od ul. Kasztanowej do ul. Legionów. Wkrótce wykonawca przystąpi do przebudowy pozostałych elementów kolidującej infrastruktury, teletechnicznej, energetycznej oraz gazociągu.

ulica Jagiełłowicza
Wykonawca kończy etap budowy kanalizacji deszczowej, usuwania kolizji elektroenergetycznych oraz teletechnicznych. Równolegle trwają prace w zakresie wykonania instalacji oświetlenia ulicznego. Inwestycja weszła w kluczowy etap, rozpoczęły się pierwsze prace związane z budową drogi.

ulice Nauczycielska i Młodzieżowa
W ulicy Nauczycielskiej kończą się prace przy budowie drogi, wykonawca rozpoczął etap porządkowania terenu inwestycji. Następnie zostaną wykonane dwa odcinki chodników, od strony ul. Powstańców i ul. Długiej. Jednocześnie trwają prace w ulicy Młodzieżowej, rozpoczęto wykonanie podbudowy drogi.

W przypadku ulicy Młodzieżowej, termin zakończenia inwestycji przewidziany był w umowie na koniec kwietnia. Jednak pandemia spowodowała zakłócenia w łańcuchu dostaw materiałów budowlanych, dlatego wykonawca nie miał możliwości zakończenia inwestycji w terminie. Stąd opóźnienie w realizacji budowy tej ulicy. Aneksowana umowa wyznacza nowy termin zakończenia zadania na dzień 15 czerwca 2020 r.