Powiat Wołomiński otrzymał dotację „Aktywna tablica”

Powiat Wołomiński otrzymał dotację celową w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" źródło: samorzad.gov.pl

Powiat Wołomiński otrzymał dotację celową w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”

Powiat Wołomiński dla placówek oświatowych otrzymał w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024- „Aktywna tablica” dotację celową na łączną kwotę 105.000 zł.

Z dotacji skorzysta sześć szkół prowadzonych przez Powiat:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna im. ks. Jana Twardowskiego w Wołominie;
  • Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku;
  • Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie;
  • IV Liceum Ogólnokształcące w Wołominie;
  • Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu;
  • Technikum Zawodowe w Zespole szkół Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie.

Wsparcie z Rządowego programu na lata 2020–2024- „Aktywna tablica” pozwoli jeszcze lepiej doposażyć nasze placówki oświatowe w sprzęt informatyczny i audiowizualny.