Powiat Wołomiński przystąpił do programu „Opieka Wytchnieniowa”

Powiat Wołomiński przystąpił do programu „Opieka Wytchnieniowa”

Powiat wołomiński w bieżącym roku przystąpił do rządowego programu pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa” (Moduł III). Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Głównym celem programu jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki, a także logopedii lub neurologopedii.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

Wołomin, ul. Legionów 78.
tel.: 22 776-44-95/96, wew. 104
e-mail: sekretariat@pcprwolomin.pl;
www.wolomin.naszepcpr.pl