Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Zielonki

Glinianki Zielonka, fot: WWL24

Burmistrz Miasta Zielonka, zgodnie z art. 37 ust 2 ustawy- prawo wodne, podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka na rok 2019.

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu uchwały za pomocą załączonego formularza.

Propozycje zmian do tego projektu uchwały należy zgłaszać na poniżej zamieszczonym formularzu przesyłając na adres: Urząd Miasta Zielonka , ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka lub drogą elektroniczną na adres um@zielonka.pl

Termin składania uwag i propozycji wyznaczono na okres od dnia 10 stycznia do 4 lutego 2019 roku.

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Zielonki

źródło: zielonka.pl