Przedszkola publiczne w gminie Radzymin wznowią działalność od 18 maja

Przedszkole, fot: fotolia.com

Przedszkola publiczne w gminie Radzymin zostaną ponownie otwarte od poniedziałku 18 maja br. Do tego czasu placówki wdrożą procedury bezpieczeństwa i zorganizują pracę w sposób dostosowany do warunków epidemicznych.

Przedszkola przyjmą ograniczoną liczbę dzieci, zgodnie z wytycznymi GIS i MEN. Rodzice, którzy zdecydują się posłać dzieci do przedszkola, a jeszcze nie poinformowali o tym swojego przedszkola, proszeni są aby do dn. 12 maja do godz. 12:00 zadeklarowali powrót dziecka do przedszkola od dn. 18.05.2020.

W dniu 5 maja odbyła się kolejna telekonferencja dyrektorów przedszkoli publicznych z władzami Gminy Radzymin i Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie w sprawie przygotowania przedszkoli do ponownego otwarcia. Wcześniej tego samego dnia miała miejsce konferencja Kuratorium Oświaty w Warszawie nt. wytycznych przeciwepidemicznych GIS dla przedszkoli. Podczas gminnej narady przedyskutowano szczegółowo stan przygotowań radzymińskich przedszkoli i opracowano procedury bezpieczeństwa. Ze względu na czas, potrzebny na pełne wdrożenie procedur, na nową organizację pracy i powrót do pracy tych pracowników przedszkoli, którzy korzystają obecnie z zasiłków opiekuńczych, zapadła decyzja o wznowieniu działalności przedszkoli publicznych od poniedziałku, 18 maja 2020 r.

Najważniejsze zapisy, które będzie zawierać uzgodniona procedura bezpieczeństwa:
– liczebność grup to maksymalnie 12 dzieci, jednak nie więcej niż iloraz powierzchni sali w metrach kwadratowych i liczby 4;
– ograniczona liczebność grup oznacza, że pierwszeństwo będą miały te dzieci, które wrócą do placówek 18 maja. Jeśli dzieci będzie więcej niż dopuszczalny limit dzieci w grupie, to w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem Covid-19;
– przy wejściu do przedszkola będzie obowiązywał pomiar temperatury;
– procedura będzie określać zasady ograniczenia kontaktu między grupami, minimalizacji kontaktu z osobami z zewnątrz, a także odpowiedniego przygotowania przestrzeni, w których będą przebywać dzieci, aby można było łatwo dezynfekować pomieszczenia, zabawki, itd.

Do końca bieżącego tygodnia przedszkola opublikują procedury na swoich stronach www, a każdy rodzic będzie musiał się z nią zapoznać i zaakceptować. Organizacja pracy przedszkola w tych warunkach jest skomplikowana i będzie wymagała dużej dyscypliny zarówno od dzieci, jak i personelu i rodziców.

Powyższe uzgodnienia dotyczą następujących placówek publicznych, prowadzonych przez gminę lub inne podmioty:
– Przedszkole Nr 1 w Radzyminie
– Przedszkole Nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie
– Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie
– Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie
– Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem
– Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach
– Przedszkole Publiczne „Calineczka”
– Przedszkole Publiczne „WYSPA MALUCHA”
– Przedszkole Publiczne „TEDDY”
– Przedszkole Publiczne Piotruś Pan
– Przedszkole Publiczne Piotruś Pan-Nibylandia
– Publiczne Przedszkole „Czary Mary”
– Publiczne Przedszkole Integracyjne Pluszowy Miś
– Publiczne Przedszkole Kraina Przedszkolaka
– Publiczne Przedszkole Małego Kopernika i Małego Kopernika nr 2