Przełożenie ruchu na Kościuszki w Markach

Remont ciągu ulicu Sosnowa-Kościuszki w Markach, fot: marki.pl

W poniedziałek (24 czerwca) w godzinach przedpołudniowych zostanie przełożony ruch w ulicy Kościuszki w Markach na nowo wyasfaltowane części.

Pozwoli to na realizację robót na tym odcinku, na którym do tej pory poruszały się pojazdy. Nie zmienia się zasada organizacji ruchu. Nadal ulica Kościuszki pozostaje jednokierunkowa – w stronę warszawskiej Białołęki.

Modernizacja ciągu Sosnowa-Kościuszki jest wspólną inwestycją powiatu wołomińskiego i nasza miasta (w tym Wodociągu Mareckiego). Stan zaawansowania robót (pierwsza połowa czerwca) wygląda następująco:

– przebudowa sieci elektroenergetycznych 70%
– przebudowa sieci gazowej 100%
– przebudowa sieci teletechnicznych 21%
– budowa oświetlenia 15%
– kanalizacja deszczowa w Kościuszki 89%
– kanalizacja deszczowa w Sosnowej 86%
– kanalizacja sanitarna w Kościuszki 100%
– kanalizacja sanitarna w Nauczycielskiej 75%
– roboty rozbiórkowe pod roboty drogowe 45%
– roboty drogowe – 15%
– ścieżka rowerowa 10%
– chodniki – 19,2%

W ramach tej inwestycji powstaną m.in.:
– rondo przy Okólnej
– nowa nawierzchnia wzdłuż Sosnowej-Kościuszki
– odwodnienie Sosnowej-Kościuszki
– chodnik i droga rowerowa

Inwestycja została dofinansowana z unijnej puli z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji, z uwagi na dodatkowe roboty, który wynikły podczas prac, został przedłużony do 30 września.