Radzymin konsultuje przyszłość centrum miasta z mieszkańcami

Radzymin konsultuje przyszłość centrum miasta z mieszkańcami

16 czerwca odbyło się pierwsze ze spotkań z mieszkańcami Gminy Radzymin na temat ewolucji urbanistycznej centrum miasta.

W parku przed Kolegiatą Radzymińską stanął punkt konsultacyjny, w którym zainteresowani mogli zapoznać się ze zwycięskimi projektami konkursu urbanistycznego na nowoczesne zagospodarowanie śródmieścia, porozmawiać z ekspertami oraz pozostawić swoje opinie.

Niedzielne spotkanie to część szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, których celem jest wypracowanie – wspólnie z mieszkańcami gminy Radzymin – finalnej koncepcji zagospodarowania centrum miasta. Blisko 200 osób przyszło do punktu konsultacyjnego, w którym o planach przebudowy opowiadał Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, jego zastępca Krzysztof Dobrzyniecki oraz współautor jednej z koncepcji urbanistycznych, prezentowanych na spotkaniu, Daniel Piotrowski.

Podczas każdego spotkania mieszkańcy mogą przekazać swoje opinie na temat przyszłego wyglądu centrum miasta także w formie ankiety. W wersji elektronicznej jest ona dostępna do 6 września na platformie internetowej www.konsultacje.radzymin.pl. Podsumowanie konsultacji oraz warsztaty prezentujące wstępną koncepcję zagospodarowania centrum miasta planowane są we wrzeniu 2019 r.

Radzymin konsultuje przyszłość centrum miasta z mieszkańcami

Wystawione w punkcie konsultacyjnym koncepcje projektowe to zwycięskie prace w konkursie, który zorganizował w 2018 roku warszawski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich na zlecenie Gminy Radzymin.

Założeniem konkursu była budowa reprezentacyjnego placu miejskiego przy ul Konstytucji 3 Maja jako dominującej przestrzeni publicznej, definiującej w czytelny sposób centrum miasta i obudowanej parkami. Koncepcje urbanistyczne są inspiracją do stworzenia finalnego projektu, który po latach zaniechań stworzy centrum miasta, które stanie się wizytówką miasta – atrakcyjną i przyjazną ludziom.

Na rewitalizację śródmieścia gmina Radzymin pozyskała blisko 14 milionów złotych unijnego dofinansowania w ramach projektu „Zielony Radzymin”.

Harmonogram konsultacji:

Punkty konsultacyjne
29 czerwca (sobota), godz. 12.00 – 15.00 obok fontanny

Spacer badawczy
29 czerwca, godz. 11.00 – 12.00 start przed wejściem do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (UMiG)

Warsztaty projektowe
1 lipca (poniedziałek), godz. 18.00- 20.30 sala konferencyjna w UMiG)

Ankieta on-line
Wejdź na platformę www.konsultacje.radzymin.pl i prześlij opinię do 6 września br.