Przy granicy z Ząbkami powstanie wielka spalarnia śmieci

Wizualizacja spalarni po rozbudowie, fot: MPO Warszawa

11 kwietnia MPO otrzymało ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczącą modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej.

Wniosek wraz z projektem budowlanym został złożony w połowie grudnia 2016 roku w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego UM Warszawy. W dniu 12.01.2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Następnie po uzgodnieniach z właściwymi organami w dniu 22.03.2017 r. Spółka uzyskała pozwolenie na budowę. Z dniem 11.04.2017 roku decyzja stała się ostateczna.

Koniec prac budowlanych planowany jest na drugą połowę 2019 roku. Po rozbudowie ZUSOKu przy ul. Zabranieckiej ilość przyjmowanych śmieci wzrośnie siedmiokrotnie, z 40 tys. ton do ponad 300 tys. ton rocznie. Wartość inwestycji to ok 1,1 mld złotych.

Źródło: MPO Warszawa