Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli, fot. marki.pl

W Markach ruszyła rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie do przedszkoli.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli dziś tj. 13 marca o 12:00 rozpoczęto zbieranie wniosków od rodziców przyszłych przedszkolaków.

Podobnie jak w latach ubiegłych rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną, będą mogli dokonać rejestracji do przedszkola za pośrednictwem strony internetowej przeszkola-marki.nabory.pl

Wypełniony wniosek należy przesłać elektronicznie, następnie wydrukować, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów.

W najbliższym roku szkolnym wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci urodzone w roku 2020, 2019 oraz 2018, natomiast dzieci 6-letnie (urodzone w 2017 roku) są zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Dzieci 6-letnie, które odbyły wcześniej roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, mogą również na wniosek rodziców, rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy zapraszamy do kontaktu z wybraną placówką lub Centrum Usług Wspólnych tel. 22 771 35 86 wew. 19, email: cuw@marki.pl

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego >>LINK<<.