RIO unieważniła Wołomiński Budżet Obywatelski

Wołomiński Budżet Obywatelski

W dniu 2 kwietnia Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła Wołomiński Budżet Obywatelski.

W orzeczeniu czytamy, że powodem unieważnienia uchwały Rady Miasta Wołomin, która określała Regulamin Budżetu Obywatelskiego były istotne naruszenia przepisów.

Reklama

Wołomiński Budżet Obywatelski funkcjonuje od 2014 roku ciesząc się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców.

Reklama

– Nie zgadzamy się z decyzją RIO i rozważamy podjęcie odpowiednich kroków odwoławczych. Mamy jednak świadomość, że ta procedura będzie czasochłonna i nawet korzystne rozstrzygnięcie może uniemożliwić przeprowadzenie budżetu obywatelskiego do końca tego roku – informuje Urząd Miejski w Wołominie.

Burmistrz Wołomina, Elżbieta Radwan zadecydowała, że złożone przez mieszkańców projekty zostaną przekazane do dalszego procedowania, ale poza trybem dotyczącym budżetu obywatelskiego. Po konsultacji z projektodawcami burmistrz podejmie decyzję o szczegółach i sposobach pracy nad złożonymi wnioskami. ​