Rozpoczął się odstrzał redukcyjny dzików

Spacer rodziny dzików po Markach, fot: WWL24

Burmistrz Miasta Marki wystąpił z wnioskiem do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji na odstrzał redukcyjny dzików na terenie Marek. Decyzją 325/22 z dnia 8 listopada 2022 roku Starosta wydał zgodę na redukcję liczebności dzików przebywających na terenie Marek.

Zmiana Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego umożliwiła podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia populacji dzików na terenach miejskich.

– Wielomiesięczne rozmowy pomiędzy Starostą Wołomińskim a Wojewodą Mazowieckim w końcu przyniosły pozytywny skutek. Miasto Marki możem we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wołominie oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii rozpocząć odstrzał redukcyjny, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo naszych mieszkańców – zaznacza Paweł Pniewski – zastępca burmistrza.

Z informacji uzyskanych od łowczych, wskazanych w ww. decyzji, odstrzał już się rozpoczął. Jest prowadzony w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii przez osoby uprawnione wskazane w decyzji. Działania prowadzone są w bezpiecznej odległości od zabudowań mieszkalnych.

– W celu realizacji odstrzału łowczy przygotowują odpowiednie nęciska. Mamy już informacje, że są one rozpoznane przez zwierzęta, więc liczymy, że niebezpiecznie szybko rozwijająca się populacja dzików w Markach zostanie w tym roku ograniczona – stwierdza Magda Zupka z Wydziału Ochrony Środowiska.