Spotkania konsultacyjne dotyczące koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie

Spotkania konsultacyjne dotyczące koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie

Trwają konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie, która została wyłoniona w konkursie architektonicznym. Podczas spotkań mieszkańcy gminy będą mogli wnieść swoje uwagi do dokumentu, na podstawie którego powstanie dokumentacja budowlano-wykonawcza Placu.

Swoimi pomysłami można podzielić się na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest udział w jednym z dwóch zaplanowanych spotkań. Pierwsze odbędzie się w poniedziałek 28 listopada o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 32. Z kolei we wtorek 6 grudnia w godzinach 12.00-15.00 na Placu 3 Maja pojawi się  mobilny punkt konsultacyjny. W punkcie będzie można porozmawiać z autorem zwycięskiej koncepcji na zagospodarowanie placu, Mikołajem Zdanowskim.

Swoje opinie można przekazać również:

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://wolomin.org/ankieta-dot-koncepcji-zagospodarowania-placu-3-maja/