Ruszają prace przygotowawcze do budowy II tunelu w Zielonce

Ruszają prace przygotowawcze do budowy II tunelu w Zielonce, fot: zielonka.pl

Ruszają prace przygotowawcze w ramach budowy drugiego tunelu w Zielonce, łączącego ulicę Inżynierską z ulicą Leśną. Inwestorem przedsięwzięcia są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakres inwestycji obejmuje:
– budowę dwóch wiaduktów kolejowych pod linią kolejową nr 29 oraz pod linią kolejową nr 449;
– budowę przejazdu nad ul. Kolejową;
– budowę odcinka drogi ul. Inżynierskiej;
– budowę odcinka drogi ul. Słowackiego;
– przebudowę skrzyżowań z ulicami: Piastowską, Staszica, Literacką;
– przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, oświetleniowych, telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z informacją przekazaną od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., realizacja budowy tunelu wymaga:
– usunięcia drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie inwestycji kolidujących z wykonaniem robót budowlanych,
– zabezpieczenia przed uszkodzeniami na okres wykonywania robót drzew adaptowanych w obrębie terenu budowy,
– wykonania, w miarę zaistniałych potrzeb, cięć technicznych drzew adaptowanych oraz cięć pielęgnacyjnych i ewentualnie innych zabiegów pielęgnacyjnych koniecznych do zapewnienia właściwego stanu zdrowotnego oraz estetyki drzew.

W związku ze zbliżającym się okresem lęgowym ptaków, Wykonawca dziś przystąpił do wycinki drzew, które znajdują się na terenie inwestycji i które kolidują z projektem (wzdłuż ulicy Leśnej i przy ul. Inżynierskiej.