„Samoświadomość kobiet mieszkających na wsi”

źródło: SP Urle

BEZPŁATNE warsztaty z rozwoju osobistego nt. „Budowania samoświadomości kobiet mieszkających na wsi”.

Samoświadomość to świadomość samego siebie, czyli zdawanie sobie sprawy z odczuwanych emocji, potrzeb, myśli, swoich możliwości i ograniczeń. To zdolność do zauważenia własnego potencjału i zasobów. Jest jedną z podstaw życiowego sukcesu. Samoświadomość pomaga określić, kim jestem i czego chcę, jakie są moje pasje i wartości, na czym mi zależy, czego w życiu szukam, co jest ważne. Często bez tej podstawowej wiedzy o samym sobie nie jesteś w stanie podejmować słusznych decyzji. Tylko osoby świadome swoich mocnych stron są w stanie ukierunkować się na własny rozwój. Jak stać się świadomym siebie? Czy samoświadomość można wypracować?

źródło: SP Urle

Zapisy na bezpłatne warsztaty do 2.10.2021r. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Jadów. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach, ul. Żwirki i Wigury 4, 05-281 Urle, mail lowe@spurle.pl, tel. 25 675 49 15.