Składowisko nielegalnych odpadów w Leśniakowiźnie [WIDEO]

Policjanci stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą przy współpracy z inspektorami Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na terenie jednej z posesji w powiecie wołomińskim zabezpieczyli składowisko nielegalnych odpadów.

Składowisko nielegalnych odpadów mogących zagrażać środowisku zabezpieczyli na jednej z posesji w powiecie wołomińskim policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą KSP. Po informacji przekazanej przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na posesji w Leśniakowiźnie została przeprowadzona kontrola. W jej trakcje okazało się, że na terenie posesji składowano 56 beczek o pojemności 200 litrów, 118 pojemników typu mauzer o pojemności 1000 litrów z zawartością substancji płynnych oraz około 2 m³ leków.

Według informacji, jakie przekazał funkcjonariuszom mężczyzna prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, zabezpieczone pojemniki miały być w trakcie przeładunku.

Przybyli na miejsce inspektorzy WIOŚ pobrali próbki gleby do badań fizykochemicznych. Ma to dać odpowiedź, czy odpady nie trafiały do gleby.

W związku z ustaleniami Mazowiecki WIOŚ złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 183 § 1kk przez skontrolowany podmiot gospodarczy w kierunku bezprawnego składowania odpadów.

Czyn ten zagrożony jest karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Składowisko nielegalnych odpadów w Leśniakowiźnie, fot: policja.pl