Trudna sytuacja w LGD „Równiny Wołomińskiej”

Logo LGD "Równiny Wołomińskiej"

Prezes LGD „Równiny Wołomińskiej” Artur Dzięcioł opublikował pismo, w którym informuje o zastanej bardzo trudnej sytuacji finansowej zarządzanego przez niego od trzech tygodni stowarzyszenia.

W piśmie (którego pełną treść publikujemy poniżej) nowy prezes LGD „Równiny Wołomińskiej” informuje o zaległościach stowarzyszenia, które wynoszą kilkaset tysięcy złotych. Składają się na nie m.in. pożyczki zaciągnięte przez poprzedni zarząd, kary pieniężne nałożone na stowarzyszenie za błędy w prowadzonych projektach oraz zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i prywatnych usługodawców.

Ze względu na to, że stan prowadzonej dotychczas dokumentacji stowarzyszenia wzbudza wiele wątpliwości, nowy zarząd zdecydował o wprowadzeniu audytora, którego zadaniem będzie wyjaśnienie niepokojących spraw sygnalizowanych przez organy kontrolne.

Treść pisma:

10 stycznia br. wybraliśmy wspólnie nowy Zarząd Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej. Dziękuję Państwu za oddane na mnie głosy. Zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyli zobowiązuje mnie do ciężkiej i sumiennej pracy na rzecz LGD RW.

Na chwilę obecną zapoznaję się z dokumentami, przepływami finansowymi oraz projektami, które realizuje biuro. Nie ukrywam, że stan dokumentacji wzbudził wiele wątpliwości dlatego wspólnie z zarządem LGD podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu do LGD audytora wewnętrznego. Pomoże nam to zrozumieć obecny stan organizacji i wyjaśnić wiele niepokojących spraw sygnalizowanych przez organy kontrolne i związanych z pracą byłego Prezesa oraz poprzedniego zarządu. Jest to niezbędna procedura do sprawnego funkcjonowania biura LGD RW.

Jednak już teraz mogę powiedzieć, że sytuacja LGD jest bardzo trudna. Aktualnie do natychmiastowej spłaty są pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na kwotę blisko 600.000 zł plus odsetki. Mamy również do spłaty kary pieniężne nałożone na LGD za błędy w prowadzonych projektach. Rośnie kwota nieopłaconych faktur. W tej chwili to już ponad 60.000 zł zaległości od marca 2019 r. Np. do opłacenia jest faktura za transport na kolonię w lipcu 2019 roku na kwotę ponad 26.000zł. LGD posiada zaległości w ZUS-sie na prawie 110.000 zł i Urzędzie Skarbowym około 8.000zł. Ponadto grozi nam kara pieniężna z US za niezłożenie w 2019 roku obowiązkowego sprawozdania finansowego.

Priorytetem moim jak i całego Zarządu jest przede wszystkim poprawa współpracy z Instytucją Pośrednicząca, czyli Urzędem Marszałkowskim oraz wszystkimi instytucjami, z którymi Lokalna Grupa Działania RW współpracuje. Zależy nam na pobudzaniu rozwoju lokalnego poprzez inicjowanie projektów pro-społecznych, wymianę dobrych praktyk i wreszcie pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych. Analizujemy obecną sytuację i przygotujemy się do ogłoszenia kolejnych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Są to kluczowe zadania z punktu widzenia organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz samorządów, które tworzą Lokalną Grupę Działania Równiny Wołomińskiej. Wobec trudnej sytuacji jesteśmy jednak zmuszeni do czasowego zawieszenia wszelkiej dodatkowej działalności LGD (organizacja zimowiska, koloni, prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego).

Proszę Państwa o cierpliwość oraz wsparcie, pracy jest bardzo dużo, dlatego teraz potrzeba czasu i spokoju, aby wszystkie niejasności zostały wyjaśnione i przedstawione w formie raportu wszystkim członkom Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej.