Spotkania w ramach programu Chrzęsne – literackie serce Mazowsza

Spotkania w ramach programu Chrzęsne - literackie serce Mazowsza, fot: powiat-wolominski.pl

10 grudnia, w Pałacu w Chrzęsnem, odbyły się ostatnie już spotkania w ramach programu Chrzęsne – literackie serce Mazowsza.

O godzinie 10.00 najmłodsi uczniowie wzięli udział w spotkaniu z pisarką Justyną Bednarek, które miało charakter warsztatów literacko-plastycznych skupionych wokół książki „Historia o srebrnej łyżce”.

Kolejnym gościem była Agnieszka Frączek, językoznawca i poetka. W książkach dla najmłodszych popularyzuje ona wiedzę o współczesnej polszczyźnie i rozprawia się z najczęstszymi błędami językowymi. Autorka znalazła ciepły kontakt z zebranymi na wykładzie dziećmi, którym opowiedziała o swojej książce „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą”.

Spotkania w ramach programu Chrzęsne – literackie serce Mazowsza, fot: powiat-wolominski.pl

W ostatnim wydarzeniu, jakim było spotkanie z Wojciechem Birkiem – twórcą i tłumaczem komiksów z języka francuskiego, udział wzięła młodzież z Postolisk i Strachówki. Uczniowie oprowadzeni zostali po wystawie komiksów nagrodzonych w konkursie zorganizowanym przez Instytut Polski w Pradze, Czeskie Centrum w Warszawie i Mazowiecki Instytut Kultury z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez oba kraje. W dalszej części spotkania autor opowiadał m. in. o tym czym jest komiks, jak powstaje i jakie komiksy nam są znane.

źródło: powiat-wolominski.pl