Sprzęt ratujący życie dla jednostek OSP z terenu Gminy Tłuszcz

Sprzęt ratujący życie dla jednostek OSP z terenu Gminy Tłuszcz, fot: tluszcz.pl

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk przekazał wyposażenie i urządzenia ratownictwa dla sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie Gminy Tłuszcz.

Sprzęt zakupiono w ramach dotacji celowej przekazanej z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w kwocie 59 382,18 zł, co stanowi 99% wartości zadania.

Reklama

Jednostki OSP są jednym z pierwszych służb będących na miejscu zdarzenia, a strażacy posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Bardzo często podejmują działania poprzedzające przybycie służb medycznych i to od ich wyposażenia zależy sprawne oraz skuteczne udzielenie pomocy przedmedycznej, decydującej o życiu i zdrowiu poszkodowanych.

Reklama
Sprzęt ratujący życie dla jednostek OSP z terenu Gminy Tłuszcz, fot: tluszcz.pl

Jednostkom OSP Dzięcioły, OSP Kozły i OSP Miąse zostały przekazane torby ratownicze, nosze typu deska oraz szyny typu Kramer. Dla OSP w Tłuszczu został zakupiony defibrylator wraz z zestawem pediatrycznym i szkoleniowym oraz detektor napięcia, niezbędny w trakcie prowadzenia akcji w obiektach posiadających instalacje elektryczną i pilarkę do drewna. Jednostka OSP w Jasienicy otrzymała cylinder rozpierający. Dla OSP Chrzęsne został zakupiony przenośny zestaw oświetleniowy umożliwiający w sprawny i bezpieczny sposób prowadzenia akcji w warunkach słabego lub braku oświetlenia naturalnego, detektor wielogazowy, detektor napięcia oraz pilarkę do drewna.

źródło: tluszcz.pl