Stypendia marszałka trafią do uczniów z Warszawy i okolicznych powiatów

Stypendia marszałka trafią do uczniów z Warszawy i okolicznych powiatów, ilustracja: mazovia.pl

227 uczniów szkół podstawowych i licealnych oraz 255 uczniów szkół zawodowych z Warszawy i okolicznych powiatów otrzymało stypendia od samorządu województwa mazowieckiego.

Do końca marca na ich konta trafią pieniądze w ramach mazowieckich programów stypendialnych. Z jednej strony stanowią one bodziec do rozwoju ich aktywności, z drugiej – zapewnią im możliwość realizowania i rozwijania swoich zainteresowań.

Jak opowiada jeden ze stypendystów, Karol Goc, uczeń Technikum Motoryzacyjnego nr 1 w Warszawie, sama procedura zgłoszenia do programu stypendialnego nie była skomplikowana. – Wystarczyło zarejestrować się na stronie internetowej, wypełnić kilka formularzy dotyczących danych osobowych, średniej ocen, średniej ocen zawodowych. Moja średnia z wybranych przedmiotów zawodowych wynosiła 6.0, ze wszystkich przedmiotów 5.0. Na kwalifikacje miały wpływ także osiągnięcia w olimpiadach i turniejach przedmiotowych.

Samorząd województwa mazowieckiego w ramach projektów „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” od lat przyznaje stypendia dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych uczniów z regionu. Do tej pory skorzystało z nich już 6308 stypendystów. Jak zaznacza Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego, młodzi ludzie potrzebują wsparcia, aby rozwijać swoje pasje i talenty. – Od lat z dumą obserwujemy dokonania naszych stypendystów i cieszymy się, że dalej możemy ich wspierać finansowo. Jestem przekonana, że otrzymana pomoc przełoży się na lepszy start stypendystów w dorosłe życie – dodaje Elżbieta Lanc.

Stypendyści otrzymane wsparcie mogą przeznaczyć zarówno na udział w różnego typu zajęciach, warsztatach, wycieczkach, kursach zawodowych czy konferencjach naukowych, ale także na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, fotograficznego czy książek itp. Stypendium nie można wydać dowolnie. Środki mają być przeznaczone na rozwój, zgodnie z wcześniej przygotowanym i zaakceptowanym planem, zaznacza Karol Goc – W ramach rozwoju swoich zainteresowań i umiejętności określiłem, co chcę zrealizować w roku szkolnym objętym stypendium. W zeszłym roku był to projekt „Zarządzania systemami serwerowymi w kierunku wirtualizacji”. W tym roku jest to projekt „Rozwoju umiejętności w zakresie montażu filmowego”. Do wykonania każdego zadania określam plan wydatków, w którego skład wchodzą: sprzęt, kursy, oprogramowanie itp. Po zrealizowanym zadaniu przygotowuje dla urzędu marszałkowskiego sprawozdanie z realizacji – podsumowuje stypendysta.

Dla uczniów szkół podstawowych i licealnych
Projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inicjatywa w człowieka” skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących. W tym roku obejmie on wsparciem aż 476 uczniów z czego 227 z Warszawy i okolicznych powiatów w wysokości ok. 5 314 zł dla każdego stypendysty. Całkowita wartość projektu to ponad 2,7 mln zł.

Dla uczniów szkół zawodowych
W ramach 6 edycji projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” stypendium w wysokości ok. 5 000 zł otrzyma 519 uczniów szkół zawodowych z Mazowsza z czego 255 z Warszawy i okolicznych powiatów.

Stypendia marszałka trafią do uczniów z Warszawy i okolicznych powiatów, ilustracja: mazovia.pl