Susza zagraża Mazowszu. 9 spółek wodnych z subregionu warszawskiego wschodniego ze wsparciem sejmiku

Susza zagraża Mazowszu. 9 spółek wodnych z subregionu warszawskiego wschodniego ze wsparciem sejmiku, fot. Spółka Wodna w Mokrem

Susza rolnicza dotknęła ponad 90 proc. mazowieckich gmin – tak wynika z danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Potrzebne są zatem działania, które pomogą skutecznie odprowadzać i gromadzić wodę, a także wykorzystać potencjał gleby. Temu służy m.in. terminowa konserwacja urządzeń melioracji wodnych. Dlatego samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 800 tys. zł na wsparcie spółek wodnych z subregionu warszawskiego wschodniego.

Wsparcie samorządu województwa trafi do 137 spółek wodnych z całego regionu, w tym do 9 z subregionu warszawskiego wschodniego. Środki na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych zostały przyznane w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”.

Jeżeli spółki wodne działają skutecznie, to efekty tego widzimy w terenie. Potrzebne są jednak pieniądze na regularną konserwację urządzeń wodnych. Tych pieniędzy wciąż brakuje i z tego powodu wiele spółek wodnych na przestrzeni lat się rozwiązało. Tym, które wciąż dbają o odpowiednią meliorację w naszym województwie, trzeba pomóc. Brak gruntowej konserwacji urządzeń powoduje, że nie spełniają one swoich funkcji, tj. zdolności odwadniającej, a w okresie niedoboru wody – gromadzenia jej poprzez retencję korytową podkreśla członkini zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Remont przepustów na rowach melioracyjnych, odmulanie dna rowów na urządzeniach melioracji, wykaszanie skarp – to tylko część zadań, na które spółki wodne z Mazowsza otrzymały łącznie 10 mln zł wsparcia. Do spółek wodnych z subregionu warszawskiego wschodniego trafi łącznie ponad 800 tys. zł. Potrzeby są jednak wciąż bardzo duże, czego potwierdzeniem jest zainteresowanie naborem. Do urzędu wpłynęło 178 wniosków na łączną kwotę blisko 13 mln zł.

Susza rolnicza zagraża Mazowszu

Susza rolnicza dotknęła ponad 90 proc. mazowieckich gmin – tak wynika z danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. W trzecim okresie raportowania, od 11 kwietnia do 10 czerwca 2024 r., susza wśród upraw zbóż jarych objęła aż 299 z 314 gmin, a wśród upraw zbóż ozimych – 291. Na Mazowszu suszę rolniczą odnotowano też w uprawach truskawek (266 gmin) i uprawach krzewów owocowych (247).

To problem nie tylko rolników. Brak dostatecznej ilości wody oznacza straty. Za mniejszym plonowaniem roślin idą wyższe ceny produktów rolnych i żywności. Trzeba zatem robić wszystko, aby nie dopuścić do scenariusza, że wody po prostu nie będzie. Działamy i umożliwiamy spółkom wodnym przywrócenie urządzeń melioracji wodnych do pełnej funkcjonalności. To droga do zmniejszenia zagrożenia lokalnymi podtopieniami i przeciwdziałania skutkom suszy odczuwalnej szczególnie w rolnictwie – zaznacza Janina Ewa Orzełowska.

Największe niedobory wody odnotowano m.in. w zachodniej części Niziny Mazowieckiej. Według IUNGW występujące warunki wilgotnościowe w badanym okresie raportowania skutkują wystąpieniem suszy rolniczej w Polsce. Powodują one straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20 proc. w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych wieloletnich warunkach pogodowych.

Lista beneficjentów z subregionu warszawskiego wschodniego:

Lp.

Wnioskodawca

Powiat

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1

Gminna Spółka Wodna Cegłów

miński

Konserwacja rowów melioracyjnych; Etap 1: Konserwacja rowu melioracyjnego A; Etap 2: Konserwacja rowu melioracyjnego R1; Etap 3: Konserwacja rowu melioracyjnego RA40; Etap 4: Konserwacja rowu melioracyjnego RA; Etap 5: Umocnienie skarpy rowu melioracyjnego RA ażurem

100 000,00 zł

2

Gminna Spółka Wodna Dębe Wielkie

miński

Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dębe Wielkie

100 000,00 zł

3

Gminna Spółka Wodna Dobre

miński

Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Dobre w miejscowościach: Rąbierz Kolonia, Rudno, Zdrojówki, Rudzienko, Mlęcin

90 240,00 zł

4

Gminna Spółka Wodna Kałuszyn

miński

Wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych przez Gminną Spółkę Wodną Kałuszyn

100 000,00 zł

5

Gminna Spółka Wodna Mińsk Mazowiecki

miński

Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na gruntach rolnych w miejscowościach: Stojadła, Maliszew, Stara Niedziałka, Niedziałka Druga, Królewiec-Arynów

100 000,00 zł

6

Gminna Spółka Wodna Mrozy

miński

Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Mrozy

100 000,00 zł

7

Spółka Wodna Celestynów Południe

otwocki

Oczyszczenie i odmulanie odcinaka rowu A1 od ul Chopina w Celestynowie do granicy miejscowości Dąbrówka

100 000,00 zł

8

Spółka Wodna Wiąz

otwocki

Konserwacja kluczowych urządzeń wodnych w gminie Wiązowna – rowy melioracyjne zwane „Kanał Boryszewski” i rów R1 zwany „Jędrzejnicą”

99 989,60 zł

9

Spółka Wodna w Mokrem

wołomiński

Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych poprzez mechaniczne odmulenie rowu oraz konserwacje lub udrożnienie przepustów i naprawę skarp w sąsiedztwie przepustów: I odcinek – rów RA-2 (od dz. nr ew. 157/2 / od ulicy 15-go Sierpnia /do działki nr ew. 170/1 o łącznej długości 110 mb); II odcinek – rów RA-3 na terenie działki 170/1 i części działki nr ew. 215 o łącznej długości 140 mb; III odcinek rów R-A (od dz. nr ew. 170/1 do działki nr ew. 207/6) o łącznej długości 850 mb  w msc. Mokre, gm. Radzymin

32 800,00 zł

 

 

 

 

823 029,60 zł