Szpital w Wołominie zmienia nazwę

5300
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 27 lipca, radni powiatowi podjęli decyzję o zmianie nazwy wołomińskiego szpitala.

Podjęta uchwała zmienia nazwę z Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Z inicjatywą w tej sprawie wystąpili do Starosty Wołomińskiego pracownicy oraz pacjenci szpitala uzasadniając swoją prośbę następująco: „Przywołanie w nazwie osoby Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest wyrazem głębokiej, chrześcijańskiej tradycji Powiatu Wołomińskiego i szczególnego kultu Maryi. Jest też symbolicznym powrotem do idei troski o człowieka, którego ciało wzmacnia się poprzez siłę ducha”.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego poparł inicjatywę zmiany nazwy szpitala i zawnioskował do Rady Powiatu o podjęcie stosownej uchwały. Podejmując tę uchwałę, radni jednocześnie zatwierdzili nowy statut szpitala i zmienione logo.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wołominie

Komentarze