Utrudnienia na ulicy Kopernika w Ząbkach

Roboty drogowe, fot: fotolia.com

W związku z budową kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika, kierowców korzystających z tej ulicy będą czekały utrudnienia. Na ul. Kopernika na okres realizacji prac zostanie wdrożona czasowa organizacja ruchu – w całym tym okresie nie będzie możliwości skrętu z ul. Powstańców w ul. Kopernika.

W okresie 2-5 sierpnia z ruchu będzie wyłączony rejon włączenia ul. Kopernika w ul. Powstańców. Nie będzie można wjechać, ani wyjechać w ul. Powstańców, będzie mógł się tam odbywać tylko ruch pieszy. W tym okresie od wysokości ul. Andersena w kierunku na południe ul. Kopernika będzie ulicą ślepą. Przejazd ul. Powstańców będzie odbywał się bez utrudnień.

W okresie 6-24 sierpnia będzie trwała budowa kanału na kolejnych odcinkach, w tym okresie na ul. Kopernika od numeru 34 w kierunku ul. Powstańców będzie dopuszczony ruch w jednym kierunku (do ul. Powstańców). Na tym odcinku zostanie wprowadzony również zakaz zatrzymywania (znak B-36).

Utrudnienia na ulicy Kopernika w Ząbkach

Prosimy o zwracanie uwagi na nowe oznakowanie, przestrzeganie zakazów i usunięcie parkujących pojazdów.

To nie jedyne utrudnienia, jakie czekają ząbkowskich kierowców w sierpniu. Duże utrudnienia już dziś sprawia mieszkańcom budowa ulic Złotej, Andersena i Lipowej. Na sierpień ząbkowski PWIK zapowiedział budowę kolektora sanitarnego w ulicy Kwiatowej (na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Skorupki ) te prace będą wiązały się z wyłączeniem przejezdności tego odcinka ul. Kwiatowej i organizacją objazdów.

Źródło: UM Ząbki