Tereny inwestycyjne w Kobyłce szansą dla mieszkańców i przedsiębiorców

Tereny inwestycyjne w Kobyłce ogromną szansą dla mieszkańców i przedsiębiorców, fot: UM Kobyłka

Już we wrześniu ruszy przetarg na sprzedaż blisko 7,5 ha terenów inwestycyjnych w Kobyłce. To ogromna szansa dla przedsiębiorców, którzy zyskają świetną lokalizację pod swoje inwestycje – bliskość Warszawy i trasy S8 jest z pewnością dużym atutem. Dla mieszkańców to przede wszystkim dodatkowe środki w budżecie miasta oraz nowe miejsca pracy.

Od kilku lat w Polsce trwa boom na wynajem i sprzedaż powierzchni magazynowo – przemysłowych. W rekordowym 2016 roku podpisano w naszym kraju umowy najmu na ponad 3 mln metrów kwadratowych. To najwyższy wynik w historii. Na hossie na rynku nieruchomości komercyjnych chce skorzystać także Miasto Kobyłka.

Atutem miasta jest posiadanie na własność ponad 20 ha terenów przeznaczonych pod inwestycje magazynowo-produkcyjne. Obszar znajduje się bezpośrednio przy węźle „Kobyłka” na  nowym odcinku trasy ekspresowej S8, której oddanie do użytku planowane jest  wkrótce po zakończeniu  tegorocznych wakacji.

Na początek ruszy sprzedaż 7,5 ha gruntów objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i przygotowanych pod inwestycje. Wszelkie media znajdują się w bliskiej odległości, ponadto Urząd Miasta Kobyłka oferuje pomoc przy uzyskaniu niezbędnych pozwoleń potencjalnym inwestorom.

Sprzedaż opisywanych terenów to ogromna szansa na jeszcze prężniejszy rozwój Miasta Kobyłka. Dzięki nowym przedsiębiorcom i inwestorom miasto zyska m.in. możliwość przeznaczenia znaczących środków na budowę i modernizację dróg lokalnych, a wpływy z podatku od nieruchomości zwiększą coroczną pulę pieniędzy w budżecie. Kobyłka znacznie poprawi swoją pozycję na rynku inwestycyjnym, co lokuje ją w ścisłej czołówce szybko rozwijających się samorządów. Dla mieszkańców to też możliwość zdobycia pracy w bliskim otoczeniu miejsca zamieszkania, bez konieczności tracenia czasu na dłuższe dojazdy.

Miasto Kobyłka nie tylko sprzedaje, ale też nabywa nowe tereny szczególnie ważne dla rozwoju miasta i potrzeb mieszkańców. Przykładem jest zakup gruntu o powierzchni prawie 1,5 ha od Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych, położonego przy ulicy Napoleona, z przeznaczeniem głównie na cele rekreacyjno – sportowo – oświatowe.

Więcej informacji dotyczących terenów inwestycyjnych miasta można znaleźć pod adresem strony: www.biznes.kobylka.pl lub e-mailowo: biznes@kobylka.pl.

Źródło: UM Kobyłka