Terminy znakowania rowerów na terenie powiatu wołomińskiego

Znakowanie rowerów, fot: Komenda Stołeczna Policji

Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj swój rower!!! Na terenie powiatu wołomińskiego trwa akcja znakowania rowerów. W ramach kampanii promocyjnej projektu pn. „ Powiat Wołomiński – wyprawa z naturą i kulturą”, rusza akcja znakowania rowerów.

Głównym celem projektu jest oznakowanie rowerów użytkowników szlaków turystycznych na terenie powiatu wołomińskiego jak również możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych. Działania pn. „Oznakuj swój rower” prowadzane są przez Komendę Powiatową Policji w Wołominie oraz podległe jej Komisariaty.

Procedura programu polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu „engrawer”, oznaczenia składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Policji. Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony w widocznym miejscu naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru. Mikroudarowa technologia „engrawera” pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.

Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń:

• rama roweru pod kierownicą,
• ramię przekładni sprzężone z przekładnią,
• przedni widelec.

W rowerach o znacznej wartości materialnej zaleca się rozważenie możliwości oznakowania na prośbę właściciela dodatkowych elementów, takich jak: sztyca siodełka, sztyca kierownicy, obręcze kół.

• Dzięki takiemu systemowi każdy oznakowany rower ma inny numer, a ponadto można łatwo ustalić jednostkę w której został oznakowany.

• Elektroniczny formularz zgłoszeniowy oznakowania roweru należy wypełnić przed znakowaniem roweru w celu wygenerowania przez system niepowtarzalnego kodu.

• Kształt cyfr musi być taki , aby każda ich przeróbka była wyraźnie widoczna a ich wysokość nie powinna przekraczać 7 mm.

• Nie dopuszcza się ponownego znakowania elementów oznakowanych oraz przerabiania naniesionych wcześniej numerów.

• Uzupełnienie brakującego oznakowania, np. w przypadku wymiany elementów powinno być wykonane tą samą technologią.

• Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa się na podstawie:
– dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia),
– dowodu zakupu – paragon lub faktura, umowa kupna – sprzedaży, (wg. oświadczenia ustnego właściciela).

Terminy znakowania rowerów na terenie powiatu wołomińskiego:

Rowery można oznakować:
– KPP Wołomin – Wydział Prewencji przy ul. Legionów 34A,
– Komisariatach: Ząbki, Zielonka, Marki, Kobyłka, Tłuszcz, Jadów i Radzymin
w każdą środę w godzinach 15:00- 17:00

Rowery znakowane będą przez policjantów przeszkolonych w tym zakresie.

Dodatkowo rower można oznakować w innym terminie, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z dzielnicowym odpowiadającym za rejon miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej znakowaniem roweru lub dyżurnym jednostki Policji.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do znakowania rowerów.

Źródło: asp. szt. Tomasz Sitek – Oficer Prasowy KPP Wołomin