Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce, fot: zielonka.pl

Postępują prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce. Wykonawca przystąpił do montażu wentylatorów na elewacji budynku i wentylatorów dachowych. Kontynuowane są prace przy wymianie dachu.

Aktualnie zakończono już roboty instalacyjne centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz instalacji p.poż. Zakończono również modernizację kotłowni i trwają pomiary i przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonano montaż central i przewodów wentylacji mechanicznej oraz instalację elektryczną zasilania wentylacji. Wykonano ocieplenie stropów i ścian wewnętrznych w budynku dydaktycznym i ocieplenie na ścianach zewnętrznych z pierwszą warstwą osiatkowania.

Trwa montaż nowych obróbek blacharskich i nowych rynien oraz montaż nowego pokrycia dachowego. Prace te są uzależnione od pogody, która póki co dopisuje.

Stopień zaawansowania przy wymianie okien w budynku osiągnął około 70%. Trwa uzupełnianie ocieplenia glifów wokół okien i wykonanie drugiej warstwy osiatkowania i wyprawy elewacyjnej.

Wznowienie zajęć lekcyjnych planowane jest z nowym rokiem szkolnym, czyli od września.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce, fot: zielonka.pl

źródło: zielonka.pl