Trener samodzielnego mieszkania

Mieszkanie treningowe to dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami odważny i często pierwszy krok w stronę samodzielnego funkcjonowania. Dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocna Ręka realizuje innowacyjny w skali powiatu wołomińskiego projekt, skierowany przede wszystkim (ale nie tylko) do jego mieszkańców.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby posiadające aktualne orzeczenie w stopniu znacznym lub umiarkowanym, które chcą wziąć udział w dwumiesięcznym turnusie treningowym.

W trakcie dwumiesięcznych turnusów, uczestnicy projektu uczą się zaradności, niezależności, rozwijają swoje umiejętności życiowe oraz zainteresowania. Codziennie, poprzez praktyczne działania uczestniczą w treningach samoobsługowych, budżetowych, komunikacyjnych, porządkowych czy kulinarnych. Zdobywają wiedzę o otaczającym ich świecie, własnych emocjach, a także mają możliwość spędzania czasu z rówieśnikami.

Opiekę nad uczestnikami projektu pełni zespół trenerów składający się z psychologa, pedagogów oraz asystentów osób niepełnosprawnych.

Fundacja Pomocna Ręka taką szansę właśnie daje – skorzystajcie z niej.
Czas trwania: 01.02.2020-30.03.2021
Miejsce: Marki, ul. Piłsudskiego 53
Koszt: 800 zł/dwa miesiące

Zgłoszenia mailowe lub telefoniczne: aneta.oblakowska-gwozdz@pomocnareka.org.pl, 696 023 028.

www.pomocnareka.org.pl FACEBOOK

Trener samodzielnego mieszkania
Komentarze