Trwa nabór dla osób z chorobą Alzheimera do Drewnickiego Domu Opieki Medycznej

Trwa nabór dla osób z chorobą Alzheimera do Drewnickiego Domu Opieki Medycznej

Drewnicki Dom Opieki Medycznej (DDOM) to bezpłatny projekt skierowany do osób chorych na zespoły otępienne w łagodnej i średnio zaawansowanej fazie choroby, wymagających wsparcia i pomocy medycznej w formie dziennej (m.in. rehabilitacji psychofizycznej), przeznaczony dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

Celem działalności Drewnickiego Domu Opieki Medycznej jest wsparcie osób chorych poprzez działania terapeutyczne i rehabilitacyjne umożliwiające poprawę ich samopoczucia i samodzielnego funkcjonowania, w tym wydłużenie czasu aktywności psychicznej i fizycznej, polepszenie funkcji poznawczych, zaspokojenie potrzeb zdrowotnych oraz socjalno-bytowych chorych, a także przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z zespołami otępiennymi. Wsparciem DDOM objęte są także rodziny/opiekunowie osób chorych poprzez edukację dotyczącą chorób otępiennych oraz możliwość uczestnictwa w konsultacjach ze specjalistami (m.in. psychiatrą, pielęgniarką, psychologiem, dietetykiem, logopedą, pracownikiem socjalnym).

Trwa nabór dla osób z chorobą Alzheimera do Drewnickiego Domu Opieki Medycznej

Projekt jest realizowany 01.04.2023 r. – 31.12.2023 r. na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o., Ząbki, ul. Rychlińskiego 1 (bud. H). Dzienny Dom Pobytu działa 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach 7.00–17.00 i dysponuje miejscami dla 16 uczestników.

Trwa nabór dla osób z chorobą Alzheimera do Drewnickiego Domu Opieki Medycznej