Umowa na budowę sieci wodociągowej w Mokrej Wsi, fot: tluszcz.pl

1 października w Urzędzie Gminy Tłuszcz została podpisana umowa na budowę sieci wodociągowej w Mokrej Wsi.

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Haliny Kusak podpisał umowę z Panem Eugeniuszem Gaworem reprezentującym firmę PPUH „GAW-BUD” – wykonawcą inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. M. Konopnickiej, Kameralnej, Morelowej i Krętej w Mokrej Wsi”.

Reklama

Zakres prac obejmuje budowę sieci o długości ponad 1,3 km, w ramach której wodociąg zostanie doprowadzony również do Zespołu Szkół im. W. Podkowińskiego w Mokrej Wsi. Wartość zadania to ponad 270 tys. zł.

Komentarze