Umowa na budowę szkoły podstawowej w Ząbkach

Umowa na budowę szkoły podstawowej w Ząbkach, fot: zabki.pl

Rusza najdroższa inwestycja w historii Ząbek, podpisano umowę na budowę Szkoły Podstawowej nr 4. Szkoła powstanie w południowej części Ząbek w rejonie skrzyżowania ulic Dzikiej i Andersena na zakupionej w poprzednich latach przez miasto działce.

Ze strony miasta umowę podpisała Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk, ze strony konsorcjum – Prezes Zarządu Paweł Kozieł oraz wiceprezes Andrzej Więckowski. Koszt inwestycji 43.333.333,00 zł. Termin realizacji 31.08.2020 r.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Ząbkach w przy skrzyżowaniu ulic Dzikiej i Andersena.

Projektowany budynek zlokalizowany jest w centralnej i wschodniej części działki przy skrzyżowaniu ulic dzikiej i Andersena. Budynek tworzą dwie bryły główne, części szkolnej w kształcie odwróconej litery C i prostopadłościennej sali gimnastycznej domykającej układ. Poszczególne części posadowiono na parterowej rozległej podstawie będącej łącznikiem pomiędzy bryłami głównymi.

Umowa na budowę szkoły podstawowej w Ząbkach, fot: zabki.pl

Pomiędzy ramionami części szkolnej znajduje się wewnętrzny dziedziniec. Część szkolna będzie miała 3 kondygnacje nadziemne. Hala sportowa zaprojektowana jest jako dwukondygnacyjna z kotłownią na dachu oraz niewielkim podpiwniczeniem. Parterowa podstawa budynku jest znacznie bardziej rozległa od strony południowej, w której zaprojektowano przedszkole. Budynek zlokalizowano w bliskiej odległości od ulic przyległych, wyznacza on pierzeję ulic.

Teren wokół budynku został zaprojektowany jako teren rekreacyjno-sportowy, zawierający plac zabaw dla dzieci przedszkolnych, plac zabaw dla dzieci szkolnych, bieżnie, boisko do piłki nożnej, siłownię zewnętrzną. Zaprojektowano ścieżkę rowerową, chodniki i dojścia, dojazd oraz inną niezbędną infrastrukturę techniczną tj. instalacje na działce. Teren inwestycji ogrodzono. W części północnej zlokalizowano miejsca postojowe. Budynek został zaprojektowany jako budynek niski, do 3 kondygnacji, nadziemnych o wysokości nie przekraczającej 12 m.

Projektowany budynek to szkoła podstawowa (budynek oświaty) z salą gimnastyczną i pięciooddziałowym przedszkolem. W obiekcie zaprojektowano wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku pomieszczenia takie jak:
– sale lekcyjne/dydaktyczne,
– sale przedszkolne,
– szatnie, sanitariaty,
– pomieszczenia administracyjne,
– halę sportową i sale korekcyjne
– pomieszczenia techniczne
– zaplecze kuchenne,
– pomieszczenia służące komunikacji pionowej i poziomej, itp.

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
• ilość kondygnacji nadziemnych 3
• ilość kondygnacji podziemnych 1
• wysokość budynku 11,73 m
• powierzchnia zabudowy 5139,73 m2
• powierzchnia budynku netto 8909,32 m2
• powierzchnia ruchu 2127,41 m2
• powierzchnia usługowa 164,21 m2
• powierzchnia użytkowa 6617,7 m2
• powierzchnia całkowita budynku 13714,01 m2
• powierzchnia całkowita części nie zadaszonej 321,57 m2
• powierzchnia całkowita części zadaszonej 13392,44 m2
• kubatura budynku brutto 55 585,87 m3
• kubatura części nadziemnej 55 179,20m3
• kubatura części podziemnej 406,67 m3
• ilość sal dydaktycznych 28
• ilość oddziałów przedszkolnych 5