Urząd Pracy wdraża wsparcie w ramach rządowych programów dla firm

Pieniądze, fot. Fotolia

W mijającym roku – od marca – Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie wdraża Tarczę Antykryzysową realizując przy tym swoje podstawowe zadania. Nadal – w trybie ciągłym – prowadzone są nabory wniosków dla wszystkich form wsparcia, jakie wprowadziły przepisy Tarczy Antykryzysowej.

Wnioski, które wpłynęły do urzędu, w 92 % zostały rozpatrzone pozytywnie, co wymagało ogromnego zaangażowania ze strony pracowników, mając na uwadze, że wpłynęło ich ponad 18 tysięcy i większość wymagała poprawy lub uzupełnienia. – W ramach Tarczy Antykryzysowej do tej pory wypłaciliśmy ponad 98 milionów złotych pomocy przedsiębiorcom w powiecie wołomińskim, po to, aby ratować miejsca pracy. Ta pomoc jest wypłacana na bieżąco, wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym, a znowelizowane przepisy przewidują przedłużenie udzielania pomocy do 30 czerwca 2021 r. – informuje Grażyna Krupa dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie.

Powiat wołomiński to powiat osób przedsiębiorczych, o czym świadczy nie tylko skala zainteresowania Tarczą Antykryzysową, nieporównywalna z żadnym okolicznym powiatem podwarszawskim.

Pomimo pandemii utrzymuje się duże zainteresowanie również innymi, udzielanymi przez urząd pracy formami wsparcia, w tym środkami na dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W bieżącym roku pozytywnie rozpatrzono ponad 100 wniosków, wypłacając łącznie ponad 2 miliony złotych dofinansowania. Znacznym zainteresowaniem cieszy się także refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. W ramach tego instrumentu, pozwalającego pracodawcy uzyskać dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc pracy, pozytywnie rozpatrzono 67 wniosków, wypłacając wnioskującym przedsiębiorcom ponad 1,3 miliona złotych.

Urzędy pracy – jeszcze w grudniu br. – przystępują do wdrażania kolejnego instrumentu walki z pandemią w sektorze gospodarki, którego celem jest wsparcie przedsiębiorców w branżach dotkniętych obostrzeniami. Mowa tu o dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw do wysokości 5 tysięcy złotych.

Dotacje będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną – wskazanymi w ustawie o Tarczy Branżowej 6.0 – kodami wg PKD 2007- jako rodzaj przeważającej działalności, nie mieli – wg stanu na dzień 30 września 2020 r. – zawieszonej działalności, a ich przychód był niższy o co najmniej 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy z branży gastronomicznej, kulturalno-rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej, muzealnej), sportowej (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), turystycznej, transportowej (firmy autokarowe, taksówkarze), edukacyjnej, cateringowej, usług pralniczych.

Ważna informacja dla przedsiębiorców dotyczy formy składania wniosków o dotację – dotacje będą wypłacane przez powiatowe urzędy pracy na podstawie złożonych przez przedsiębiorców wniosków wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl. Tym samym do złożenia wniosku o jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach wsparcia dla firm w związku z COVID-19 -Tarcza Branżowa 6.0.- będzie niezbędny Profil Zaufany.

Instrukcja, jak założyć Profil Zaufany jest dostępna na stronie www.wolomin.praca.gov.pl.