Nowy zbiornik retencyjny wody czystej na SUW Stare Grabie

Nowy zbiornik retencyjny wody czystej na SUW Stare Grabie, fot: wolomin,org

Trwa próba szczelności nowego zbiornika retencyjnego wody czystej na SUW Stare Grabie.

Nowy zbiornik o łącznej pojemności 400 m3 (2 x 200 m3) to inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców gminy Wołomin. Jego korzystne działanie będzie w szczególności odczuwalne przez mieszkańców miejscowości Stare Grabie, Nowe Grabie, Duczki i Lipinki, w czasie gdy pobieramy najwięcej wody (najczęściej w okresie letnim).

Zbiornik będzie uzupełniany wodą uzdatnioną w czasie, gdy zużywamy najmniej wody – tj. nocą. Dzięki temu za dnia, gdy zapotrzebowanie na wodę jest największe – woda ze zbiornika będzie tłoczona do sieci wodociągowej, zwiększając ilość wody w obiegu.

Zakończenie budowy zbiornika planowane jest w lutym 2021 roku, a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – w maju 2021. Do czerwca 2021 roku planowane jest uzbrojenie zbiornika i wykonanie niezbędnych instalacji, które umożliwią pracę zbiornika.