We wrześniu dzieci wrócą do nauki w rozbudowanej Szkole w Zagościńcu

We wrześniu dzieci wrócą do nauki w rozbudowanej Szkole w Zagościńcu, fot: facebook.com/BurmistrzElzbietaRadwan

W poniedziałek nastąpił odbiór prac. Dzięki nowej przestrzeni cała szkoła może lepiej zorganizować pracę, a dzieci będą uczyć się w komfortowych i nowoczesnych warunkach.

Inwestycja obejmowała rozbudowę szkoły o 8 oddziałów wraz z niezbędną przebudową istniejącego obiektu. W rozbudowanej części znajdziemy stołówkę, szatnię, pokój logopedy oraz pokój pracy indywidualnej.

Poprawiona została estetyka terenu przyszkolnego, gdzie brakowało zieleni. W ramach inwestycji wykonano zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej oraz rozbudowę istniejącej kotłowni gazowej, instalację fotowoltaiczną i inteligentne oświetlenie. Całość została wyposażona w niezbędny sprzęt i meble. Całkowity koszt inwestycji to prawie 6 mln złotych.