Wkrótce startuje Wołomiński Budżet Obywatelski 2019

Wkrótce startuje Wołomiński Budżet Obywatelski 2019

Już w marcu ruszy nabór projektów w ramach kolejnej edycji Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Urząd Miasta wspólnie z mieszkańcami opracował nowy Regulamin Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego. Uwzględnił on większość uwag i wniosków mieszkańców, które wpłynęły podczas konsultacji społecznych dotyczących zmiany Regulaminu WBO.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego:

Zmieniono limit wartości projektów w ramach kategorii Przestrzeń publiczna, zwiększając limit wartości projektów szkolnych do poziomu 20% ogólnej kwoty WBO, a limit wartości projektów pozostałych obniżając do poziomu 45% ogólnej kwoty WBO.
Każdy uprawniony do zgłaszania projektów mieszkaniec Gminy Wołomin może zgłosić do WBO maksymalnie 3 projekty w dowolnie wybranych kategoriach (zniesienie zapisu ograniczającego – po jednym projekcie w każdej kategorii).
Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Gminy Wołomin może zagłosować minimum na jeden i maksimum na sześć projektów. Aby głosowanie było ważne należy oddać co najmniej jeden głos na wybrany projekt, przy czym głos można oddać:
– na dwa różne projekty z kategorii Przestrzeń Publiczna,
– na dwa różne projekty z kategorii Aktywny Mieszkaniec,
– na dwa różne projekty z kategorii Wołomin: Odnowa.

źródło: wolomin.org