Wnioski o umorzenia podatków i opłat dla firm z gminy Radzymin

Pieniądze, fot. Fotolia

Przedsiębiorcy, którzy działają na terenie gminy Radzymin, mogą składać do Burmistrza Radzymina wnioski o umorzenie lub odroczenie płatności podatków i opłat lokalnych, lub też rozłożenie ich na raty w związku z trudną sytuacją ekonomiczną, wywołaną przez epidemię koronawirusa.

W tym celu przedsiębiorca powinien przygotować wniosek i wypełnić dwa krótkie dokumenty – formularz i oświadczenie nt. sytuacji firmy. W każdym przypadku wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

Wnioski, kierowane do Burmistrza Radzymina, mogą dotyczyć takich należności jak podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny i podatek leśny, a także czynsz najmu i dzierżawy. Wnioski muszą odnosić się do płatności wymagalnych, tj. takich, których termin płatności minął, lecz nie zostały one jeszcze opłacone, przedawnione ani umorzone.

Co zrobić krok po kroku:
1. Napisz wniosek do Burmistrza Radzymina wraz z krótkim opisem sytuacji i uzasadnieniem. Wniosek może dotyczyć:
– Umorzenia podatków lub opłat
– Rozłożenia ich na raty
– Odroczenia terminu płatności

2. Wypełnij i załącz do wniosku formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (źródło: UOKiK) – formularz do pobrania w wersji PDF.

3. Wypełnij i załącz do wniosku oświadczenie o obniżeniu przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w 2020 r. w konsekwencji COVID-19 – oświadczenie do pobrania w wersji PDF i MS Word.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie na podstawie przepisów ordynacji podatkowej. Jeżeli wnioski będą wykraczały poza bezpośrednie skutki epidemii koronawirusa COVID-19, wówczas przedsiębiorca może zostać poproszony o złożenie dodatkowych dokumentów.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w formie papierowej w biurze podawczym na parterze Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, bud. A przy pl. T. Kościuszki 2, pocztą na adres: Burmistrz Radzymina, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin lub elektronicznie przez platformę ePUAP. Na kopercie z wnioskiem składanym papierowo prosimy o dopisek „Wniosek o pomoc – COVID-19”.

Informacji nt. możliwości umorzenia lub odroczenia płatności podatków lokalnych udziela Referat Opłat i Podatków Lokalnych UMiG Radzymin, tel. 22 667 68 10/12/15/16.

W sprawach związanych z prowadzeniem, zawieszeniem lub zakończeniem działalności gospodarczej można kontaktować się z biurem ds. Działalności Gospodarczej UMiG Radzymin, tel. 22 667 67 08 lub 22 667 68 84.