Wręczenie dyplomów STYPENDIUM TALENT

Wręczenie dyplomów STYPENDIUM TALENT, fot: powiat-wolominski.pl

Dzisiaj w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, Adam Lubiak – Starosta Wołomiński na zaproszenie Dyrektor Szkoły Anny Nowińskiej-Mróz uczestniczył w wręczeniu Dyplomów STYPENDIUM TALENT przyznawanych uczniom za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce.

W roku 2021 Stypendium Starosty Wołomińskiego otrzymało łącznie 65 uczniów Szkoły, z czego:
– 6 uczniów spełniło dwa kryteria i otrzymały stypendia po 710 zł
– 59 uczniów spełniło jedno kryterium i otrzymali stypendia po 350 zł.

Reklama

Łączna wartość przyznanych stypendiów w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce wynosi 24910 zł.

Reklama

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendiów zawiera Uchwała Nr V-82/2016 Zarządu Powiatu Wołomińskiego ze zmianami.