Wyniki konkursu na dotacje dla ząbkowskich klubów sportowych

Sport, piłki, fot: pixabay.com

W Urzędzie Miasta Ząbki dokonano rozstrzygnięcia konkursu ofert, ogłoszonego dnia 28 grudnia 2023 r. na udzielenie dotacji dla klubów sportowych.

W przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia 29 stycznia 2024 r. Wpłynęło 11 ofert: UKS Ząbkovia Ząbki, MKS Ząbkovia Ząbki, UKS Walki „KOBRA” Ząbki, UKS Same Judo, Tenis Maxi Plast Ząbki, UKS „SZABLA ZĄBKI” SKF MIND SPORTS Warszawa, MKS ZĄBKI, UKS „Fair Play Ząbki”, KS Akademia Młodego Piłkarza GOOL Sp. z o.o. Wołomin, KS „Siatkarz Ząbki”

W posiedzeniu w dniu 8 lutego 2024 r. zespół do oceny wniosków ustalił, że ww. oferty spełniły warunki formalne i dokonał ich oceny merytorycznej.

Burmistrz Miasta Ząbki w dniu 12 lutego 2024 r. zaakceptował ww. oferty wraz z kwotami dotacji:
Uczniowski Klub Sportowy „Ząbkovia Ząbki” – dotacja – 25 000,00 zł;
Miejski Klub Sportowy „Ząbkovia Ząbki” – dotacja – 200 000,00 zł;
Uczniowski Klub Sportów Walki Kobra Ząbki – dotacja – 2 000,00 zł;
Uczniowski Klub Sportowy „Same Judo” – dotacja – 7 000,00 zł;
Klub Sportowy Tenis Maxi Plast Ząbki- dotacja – 4 000,00 zł;
Uczniowski Klub Sportowy „Szabla Ząbki”, dotacja – 13 000,00 zł;
SKF Mind Sports Warszawa, dotacja – 1 000,00 zł;
Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki, dotacja – 8 000,00 zł;
Uczniowski Klub Sportowy „Fair Play Ząbki”, dotacja – 2 000,00 zł;
Klub Sportowy „Akademia Młodego Piłkarza GOOL Sp. z o.o., dotacja 4 000,00 zł;
Klub Sportowy „Siatkarz Ząbki”, dotacja – 4 000,00 zł.
Szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie.

Wydatki środków pochodzących z dotacji mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy.