Wyniki naboru wniosków o dotacje na rozwoju sportu

Sport, piłki, fot: pixabay.com

Burmistrz Radzymina w grudniu 2019 roku ogłosił nabór wniosków o dotacje z budżetu Gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku.

Celem naboru było wsparcie finansowe klubów sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu sportu w różnych dyscyplinach sportowych, których celem jest m.in. poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy przez zawodników klubów sportowych, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności sportowej oraz promocja promocja sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy.

O dotację mogły ubiegać się kluby sportowe, zrzeszone w polskim związku sportowym, posiadające licencje instruktorskie i zawodnicze, które nie należą do sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku. Kolejnym warunkiem był wymóg prowadzenia działalności sportowej na terenie Gminy Radzymin. Na wsparcie przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu przeznaczono z budżetu Gminy Radzymin środki finansowe w wysokości 410.000,00 zł.

Poniżej prezentujemy wykaz klubów sportowych, które wybrano do realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w gminie Radzymin w 2020 roku wraz z kwotą przyznanej dotacji.

1. Radzymiński Klub Sportowy „MAZUR” 110.000,00 zł
2. Stowarzyszenie KAMYK RADZYMIN 10.000,00 zł
3. KLUB PIŁKARSKI „RZĄDZA” ” w Załubicach Starych 25.000,00 zł
4. Klub Sportowy „FANABERIA” 28.000,00 zł
5. Klub Piłki Ręcznej „ROKIS” Radzymin 120.000,00 zł
6. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej ROKIS Radzymin 87.000,00 zł
7. Międzyszkolny Klub Sportowy KARATE KYOKUSHIN 30.00,00 zł
RAZEM 410.000,00 zł