Ząbki otrzymały dofinansowanie na rozbudowę kanalizacji

Podpisanie umowy pomiędzy Miastem Ząbki a NFOŚ, fot: NFOŚ

W dniu 4 sierpnia 2017 r. w siedzibie NFOiGW w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”.

Celem projektu jest poprawa efektywności gospodarowania wodami opadowymi oraz odporności na skutki zmian klimatu, dzięki budowie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki. W przybliżeniu wartość dofinansowania wynosi tyle ile łącznie miasto pozyskało na budowę tunelu i basenu w Ząbkach.

Przedmiotowy projekt polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków z zasilaniem, zbiorników retencyjnych oraz wylotów do rowów na terenach kolejowych. W wyniku realizacji inwestycji powstanie ok. 12 km kanalizacji deszczowej oraz trzy zbiorniki retencyjne. Obecnie teren Ząbek jest tylko częściowo wyposażony w kanalizację deszczową, która dodatkowo w znacznej części jest kanalizacją ogólnospławną, co jest przyczyną przeciążeń systemu i jego niewystarczającej wydajności.

Istniejący system jest niewystarczający w stosunku do potrzeb intensywnie rozwijającego się miasta. Inwestycja zostanie przeprowadzona na terenie Ząbek w rejonie ulic: Narutowicza, Budkiewicza, Kochanowskiego, Górnośląskiej, Gałczyńskiego, Traugutta, Słowackiego, Szwoleżerów, Różanej, Andersena, Maczka, Krasickiego, Herberta, Podleśnej, Złotej, Nowoprojektowanej, ks. Zycha, Olszewskiego, Bocianiej, Sokolej, Krzywej, Sikorskiego, Lotniczej, Zakopiańskiej, Piłsudskiego, Kołłątaja, Szkolnej, Batorego, Powstańców, Wita Stwosza, Orlej oraz projektowanego tunelu pieszego pod torami kolejowymi. Obecnie teren Ząbek jest tylko częściowo wyposażony w kanalizację deszczową, która dodatkowa w znacznej części jest kanalizacją ogólnospławną, co jest przyczyną przeciążeń systemu i jego niewystarczającej wydajności.

Realizacja projektu umożliwi dalszą rozbudowę sieci dróg w Ząbkach, przy okazji zlikwiduje niewykorzystane obszary w których po opadach deszczu stała woda.
Wartość całkowita projektu wynosi 43 035 329,63 zł, z czego uzyskane dofinansowanie zostało określone w wysokości 36 580 030,18 zł. i pochodzi ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

źródło: UM Ząbki