Zakończyły się roboty związane z budową ciągu pieszo-rowerowego

Zakończyły się roboty związane z budową ciągu pieszo-rowerowego, fot. marki.pl

W Markach przy ul. Wspólnej po południowej stronie brakowało chodnika – od Srebrnej do Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego. Latem tego roku wyłoniona w przetargu firma Stan-Kop ułożyła w tej lokalizacji ciąg pieszo-rowerowy.

Łączy się on z niedawno wybudowaną drogą rowerową, prowadzącą ulicami Jowisza, Marsa, Saturna do Stawowej.

– To kolejna inwestycja, która zwiększa bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Latem ułożyliśmy chodnik na odcinku ulicy Bandurskiego oraz wzdłuż ulicy Prostej. W toku są prace przy Weneckiej oraz Kościelnej, gdzie również – w ramach kompleksowej przebudowy – budowane lub modernizowane są chodniki – przypomina Paweł Pniewski, zastępca burmistrza Marek.