Zamiast tranzytu – miejska arteria

Aleja Piłsudskiego w Markach, fot: marki.pl

Miasto Marki ogłosiło przetarg na projekt kompleksowej przebudowy Alei Piłsudskiego oraz wykonanie prac na Strudze. Pomoże UE.

Mimo remontu wykonanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Aleja Marszałka Piłsudskiego nie zmieniła swojego charakteru – nadal przypomina drogę tranzytową z wieloma zablokowanymi dojazdami z bocznych ulic. Miasto Marki planowało przeprowadzić kompleksową realizację przebudowy w trakcie prac wykonywanych przez firmę Astaldi, ale z uwagi na wysoką wycenę robót, która znacznie przekraczała kosztorys, oraz jednoczesną konieczność realizacji pilniejszych inwestycji edukacyjnych, wstrzymano nasze działania.

Dzisiaj temat wraca ponownie. We współpracy z Radzyminem (który jest jednym z siedmiu partnerów projektu unijnego) oraz Wodociągiem Mareckim 27 maja Miasto Marki ogłosiło przetarg na ZAPROJEKTOWANIE przebudowy Piłsudskiego oraz wykonanie robót budowlanych na Strudze i Nadmie.

– Dążymy do tego, by Aleja Piłsudskiego przestała kojarzyć się z trasą przelotową, ale stała się normalną miejską ulicą, służącą WSZYSTKIM uczestnikom ruchu – tłumaczy Jacek Orych, burmistrz Marek.

W ramach prac projektowych przewidujemy przygotowanie pełnej dokumentacji m.in. dla:
– otwarcia zamkniętych wjazdów z lokalnych ulic (lub ich poszerzenia),
– dróg rowerowych (ok. 12,5 km)
– ciągów pieszo-rowerowych (ok. 3 km)
– chodników (ok. 13 km)
– parkingów (ok. 650 miejsc)
– modernizacji i budowy oświetlenia (ok. 530 punktów)
– ułożenia brakujących elementów sieci wodociągowej (ok. 1,2 km) i kanalizacyjnej (ok. 5,6 km)
– wymiany przystanków (26 lokalizacje)
– dodania zieleni.

Wykonana zostanie też część robót w północnej części miasta, na odcinku od ulicy Legionowej do granicy z Radzyminem. Tutaj płatnikiem jest Miasto Marki. W ramach tego przetargu Radzymin pokryje koszty robót na swoim terenie – od granicy Marek do ulicy Pólko w Nadmie.

– Warto podkreślić, że nasza inwestycja otrzymała unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – zaznacza Jacek Orych.

Z uwagi na stopień skomplikowania przedsięwzięcia, na realizacją zadania zwycięzca przetargu będzie mieć czas do lata 2022 r.