Zielonka wstrzymuje koszenie traw na miejskich terenach

Trawa, trawnik, łąka, fot: pixabay.com

Urząd Miasta Zielonka informuje o wstrzymaniu koszenia traw na miejskich terenach zielonych. Decyzja ta jest spowodowana suszą i niepokojącymi prognozami związanymi z pojawianiem się niewielkich i krótkotrwałych opadów w okresie wiosennym-letnim.

Obecnie wiele samorządów podejmuje decyzje o niekoszeniu trawników miejskich, gdyż jest to jeden z najprostszych sposób na ograniczenie wysychania gleby. Wysokie trawy i łąki zatrzymują wilgoć w glebie oraz zapobiegają erozji ziemi.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonce będzie podejmować działania interwencyjne. Z uwagi na bezpieczeństwo, trawy będą koszone tam, gdzie mogą ograniczać widoczność, chodzi zwłaszcza o tereny w pobliżu skrzyżowań.

Oczywiście, w przypadku zmiany warunków pogodowych i poprawy sytuacji hydrologicznej, miasto rozważy powrót do koszenia traw, być może rzadziej niż w latach ubiegłych.